16:44 ICT Thứ sáu, 19/01/2018 - 
STT Họ và tên Chức danh chính Điện thoại
+ Đảng ủy
1 Lê Đình Dương Bí Thư Đảng uỷ
+ Ban lãnh đạo điều hành
1 Lê Đình Dương Giám đốc
2 Nguyễn Tất Dũng Phó giám đốc
3 Lê Tiến Hùng Phó giám đốc
4 Đỗ Văn Đoan Phó giám đốc
5 Đỗ Sỹ Thành Phó giám đốc
6 Lê Văn Duẩn Phó giám đốc
+ Công đoàn
1 Nguyễn Đình Quế Chủ tịch Công đoàn
+ Đoàn Thanh niên
1 Lê Hoàng Tiến Bí thư Đoàn Thanh Niên