14:24 EDT Chủ nhật, 24/06/2018 - 
STT Họ và tên Chức danh chính Điện thoại
+ Đảng ủy
1 Lê Đình Dương Bí thư Đảng uỷ
2 Đặng Quốc Hòa Phó Bí thư Đảng ủy
+ Ban lãnh đạo điều hành
1 Lê Đình Dương Giám đốc
2 Nguyễn Tất Dũng Phó giám đốc
3 Lê Tiến Hùng Phó giám đốc
4 Vũ Nam Định Phó giám đốc
5 Đỗ Sỹ Thành Phó giám đốc
6 Lê Văn Duẩn Phó giám đốc
7 Trần Bá Sơn Phó giám đốc
8 Lãnh Văn Lực Phó giám đốc
+ Công đoàn
1 Trần Quang Anh Chủ tịch Công đoàn
2 Nguyễn Đình Quế Phó chủ tịch Công đoàn
+ Đoàn Thanh niên
1 Lê Hoàng Tiến Bí thư Đoàn Thanh Niên