00:59 EDT Thứ tư, 25/04/2018 - 
Thực hiện theo Nghị định số 90/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 10 năm 2011 và Thông tư số 211/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn Nghị định số 90/2011/NĐ-CP về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xin thông báo về việc phát hành Trái phiếu bằng đồng Việt Nam năm 2013 của Tập đoàn như sau:

Mời quý vị tải file đính kèm để xem toàn văn thông báo