14:25 EDT Chủ nhật, 24/06/2018 - 
1. Tên doanh nghiệp :     Công ty TNHH MTV Xây lắp Môi trường Nhân Cơ - TKV

2. Trụ sở:          Thôn 11, Xã Nhân Cơ, huyện ĐăkR’lấp, tỉnh Đắk Nông

3. Điện thoại:     (05013) 649.366             Fax: (05013) 364.355

4. Ngành nghề kinh doanh:      Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; Xây dựng các công trình mỏ, công nghiệp, thủy lợi, kết cấu hạ tầng, đường dây và trạm điện; Chuẩn bị mặt bằng; Trồng rừng và chăm sóc rừng…

5. Vốn điều lệ:   50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng), trong đó:

- Cổ phần Nhà nước: 1.500.000 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 481.100 cổ phần, chiếm 9,62% vốn điều lệ

- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 3.018.900 cổ phần, chiếm 60,38% vốn điều lệ

6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;                                Giá khởi điểm: 11.600 đồng/cổ phần

7. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) - Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

8. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá của Công ty TNHH MTV Xây lắp Môi trường Nhân Cơ - TKV do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ban hành.

9. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)

10. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 8h00 ngày 01/09/2015 đến 16h00 ngày 18/09/2015 tại các Đại lý đấu giá theo Quy chế đấu giá của Công ty TNHH MTV Xây lắp Môi trường Nhân Cơ - TKV do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ban hành

11. Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu trước 15h00 ngày 24/09/2015 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

Thời gian:         09h00 ngày 28 tháng 09 năm 2015

Địa điểm:          Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư theo kết quả đấu giá: từ 8h00 ngày 29/09/2015 đến 16h00 ngày 08/10/2015

14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc không trúng đấu giá: từ 29/09/2015 đến 05/10/2015

Các tập tin về:

- Quyết định phê duyệt  phương án cổ phần hóa.

- Phương án cổ phần hóa

- Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần.

- Bản công bố thông tin IPO

- Báo cáo tài chính 2013

- Báo cáo tài chính 2014

- Báo cáo tài chính 6 tháng 2015

Vui lòng tham khảo tại website www.hsx.vn

Nguồn theo VINACOMIN