01:01 EDT Thứ tư, 25/04/2018 - 
Ngày 7/10/2013, Chủ tịch HĐTV và Tổng Giám đốc Tập đoàn đã ký các quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự mới.

Theo đó, kể từ ngày 10/10/2013, tiếp nhận ông Trần Quốc Lộc, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản - Vinacomin về Cơ quan quản lý, điều hành Tập đoàn và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Trưởng ban Tập đoàn - Thành viên Ban Quản lý vốn của Tập đoàn đầu tư tại các doanh nghiệp; bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng ban Tập đoàn - Thành viên Ban Quản lý vốn của Tập đoàn đầu tư tại các doanh nghiệp kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực - Vinacomin. Thời hạn giữ chức của ông Trần Quốc Lộc và ông Nguyễn Trọng Hùng là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.