01:08 EDT Thứ tư, 25/04/2018 - 

Kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty

Thứ bảy - 16/12/2017 21:44
Ngày 01/12/2017, Công ty Xây dựng Mỏ Hầm lò II - TKV tổ chức gặp mặt kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (01/12/2017 - 01/12/2017)
Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắp mỏ chuyên ngành nên tiêu chí ba nhất (Nguồn lực mạnh - Tiến độ nhanh  - Chất lượng tốt) là nền tảng xuyên suốt trong các hoạt động SXKD của Công ty, là mục tiêu chiến lược để tồn tại và phát triển bền vững của Công ty xây dựng mỏ hầm lò II – TKV.
Trong những năm qua, Công ty đã tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất (đặc biệt là năng lực xây lắp mỏ hầm lò), từng bước đầu tư các thiết bị hiện đại tiên tiến phù hợp với điều kiện thực tế thi công, nhằm nâng cao năng lực đào lò. Đầu tư pháp triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng đào tạo cán bộ quản lý, điều hành sản xuất, xây dựng đội ngũ cán bộ quản trị xây lắp đủ mạnh. Củng cố, nâng cáo chất lượng lao động, tác phong công nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ công tác tuyển dụng nhân lực; tinh giảm bộ máy gián tiếp; luân chuyển cán bộ, phát triển cán bộ quản lý trẻ. Tăng cương công tác quản trị chi phí, hoàn thiện và triển khai đồng bộ quy chế khoán chi phí cho các đơn vị, kiểm soat điều chỉnh kịp thời các chỉ tiêu định mức.
Qua 10 năm triển khai đồng bộ các giải pháp đến nay mô hình quản lý về tổ chức sản xuất và cán bộ của Công ty cơ bản đã ổ định. Mặc dù còn nhiều khó khăn về diện sản xuất và điều kiện thi công, song các chỉ tiêu chính về SXKD hằng năm vẫn được duy trì ổ định, đều hoàn thành vượt mức kế hoạch tập đoàn giao (đào lò xây lắp nhận thầu vượt bình quân trên 5%, giá trị sản xuất và doanh thu đều vượt từ 7 - 15%; thu nhập bình quân của người lao động ổn định mức 10,5 triệu động/người/tháng; bảo toàn và phát triển vốn, sản xuất kinh doanh không lỗ.
Với những thành tích đã đạt được trong 10 năm xây dựng và phát triển, Công ty được Chủ tịch nước, Chính phủ, Bô Công thương, UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen cho tập thể và cá nhân.
Trong giai đoạn tới CBCNLĐ trong Công ty sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “kỷ luật - đồng tâm”, khắc phục khó khăn, phát huy thương hiệu trong lĩnh vực xây lắp chuyên ngành với tiêu chí: "Nguồn lực mạnh - Tiến độ nhanh  - Chất lượng tốt” là nền tảng xuyên suốt trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Một só hình ảnh 
Tác giả bài viết: VP
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết