00:58 EDT Thứ tư, 25/04/2018 - 

Mời tham gia chào giá mua phế liệu là sắt thép, kim loại mầu

Thứ ba - 04/10/2016 02:58
Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKV xin gửi lời chào hợp tác tới quý đơn vị. Hiện nay Công ty chúng tôi có nhu cầu chào bán lô hàng sắt thép, kim loại mầu, phế liệu (Có bảng kê chi tiết các danh mục kèm theo).
Công ty xây dựng mỏ hầm lò II – TKV thông báo, kính mời quý đơn vị có nhu cầu mua đến Công ty chúng tôi (hoặc đăng ký bằng công văn) để bàn bạc, thống nhất trình tự, thủ tục mua bán.
Hình thức bán thanh lý: Bán theo đơn vị Kg, trọn gói cả lô không bán lẻ, chọn lọc.
Công ty xin chân trọng kính mời Quý khách hàng quan tâm, gửi chào giá mua cho các loại phế liệu là sắt thép, kim loại mầu trên.
Bản chào giá xin gửi về:
- Phòng KHĐT - Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II-TKV; Địa chỉ: Phường Quang Trung, Thành Phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại/Fax: 0333 851741/033 3851454.
- Thời gian gửi: Trước 9 giờ 00 phút .ngày 06/ 10/2016.
Kính mong được sự quan tâm của Quý khách hàng./.

DANH MỤC LÔ HÀNG CẦN THANH LÝ
(Kèm theo thư mời số:1714 /TM-XDMHLII, ngày 03 tháng10 năm 2016)
 
STT Tên vật tư ĐVT SL Tình trạng kỹ thuật Nhu cầu sử dụng Ghi chú
I Vật tư, sắt thép thu hồi           
1 choòng khoan than thu hồi cái 35 Hỏng ,gẫy không còn GTSD  
2 Choòng khoan đá L=1.2m-1.5m cái 490 Hỏng, gẫy không còn GTSD  
3 Choòng khoan đá L=1.6m-1.8m cái 91 Hỏng , gẫy không còn GTSD  
4 Mũi khoan đá + đầu mũi thu hồi cái 6.495 Hỏng, thu hồi không còn GTSD  
5 Choong khoan đá L=0.7m cái 21 Hỏng , thu hồi không còn GTSD  
6 Sắt phế liệu thu hồi kg 30.408 Thu hồi không còn GTSD  
7 Gông đặc biệt thu hồi Bộ 8 Gẫy, hỏng không còn GTSD  
8 Gông C thu hồi Bộ 447 Gẫy, hỏng không còn GTSD  
9 Gông đầu cột thu hồi Bộ 577 Gẫy, hỏng không còn GTSD  
10 Văng thép thu hồi Thanh 132 Gẫy, hỏng không còn GTSD  
11  Lắc líp P33 thu hồi Thanh 68 Gẫy, hỏng không còn GTSD  
12 Gông láp vai bò thu hồi Cái 36 Gẫy, hỏng không còn GTSD  
13 Giàn giáo XD thu hồi Bộ 01 Gẫy, hỏng không còn GTSD  
14 Biển hiệu kỹ thuật Thu hồi Cái 01 Gẫy, hỏng không còn GTSD  
15 Gông đầu cột không láp thu hồi Cái 100 Gẫy, hỏng không còn GTSD  
16 Cáp thép phi 12,5+13.5 m 12.209 Mòn, thu hồi không còn GTSD  
17 Cáp thép phi 15,5 m 11.667 Mòn, thu hồi không còn GTSD  
18 Cáp thép phi 18,5 m 6.355 Mòn, thu hồi không còn GTSD  
19 Cáp thép phi 24,5 m 3.200 Mòn, thu hồi không còn GTSD  
20 Búa căn đá G10 hỏng cái 50 Hỏng, thu hồi không còn GTSD  
21 Búa khoan đá YT28 hỏng cái 60 Hỏng, thu hồi không còn GTSD  
22 Chân ben búa YT28+YT27 cái 72 Hỏng, thu hồi không còn GTSD  
23 Thuyền chở vật liệu cái 01 hỏng, thu hồi không còn GTSD  
24 Lốp ô tô thu hồi quả 50 mòn, thu hồi không còn GTSD  
25 Máng tr­ợt tôn đen Cái 7 Gẫy , hỏng không còn GTSD  
26 Bình tự cứu Cái 177 Thu hồi không còn GTSD  
27 Thùng n­ớc Cái 2 Gẫy , hỏng không còn GTSD  
28 Máng tr­ợt INOX Cái 58 Gẫy , hỏng không còn GTSD  
29 Đầu mẩu AKMS22 M 78,58 Ngắn, thu hồi không còn GTSD  
30 Đầu mẩu AKMS17 M 49,2 Ngắn, thu hồi không còn GTSD  
31 Đầu mẩu AKMS27 M 26,1 Ngắn, thu hồi không còn GTSD  
32 Đầu mẩu I175 m 4,6 Ngắn, thu hồi không còn GTSD  
33 Đầu mẩu I200 m 39,65 Ngắn, thu hồi không còn GTSD  
34 Đầu mẩu I120 M 11,4 Ngắn, thu hồi không còn GTSD  
35 Đầu mẩu I400 M 01 Ngắn, thu hồi không còn GTSD  
36 Ray P24 thu hồi M 56 Gẫy, cong không còn GTSD  
37 Ray P33 thu hồi M 18 Gẫy, cong không còn GTSD  
38 Nhôm thu hồi Kg 123 Thu hồi không còn GTSD  
39 Quạt trần hỏng Cái 01 Cháy , hỏng không còn GTSD  
40 Giá đỡ con lăn Cái 70 Gẫy, hỏng không còn GTSD  
41 át to mát 250A thu hồi Cái 01 Hỏng không còn GTSD  
42 Máy vi tính Cái 2 Hỏng không còn GTSD  
43 Dây điện 2*10 thu hồi M 10 Hỏng ải ,đứt đoạn nhỏ không còn GTSD  
44 Ván côt pha C150 M 312 Hỏng, cong vênh không còn GTSD  
45 Cáp điện 3*95+1*10 m 2 Hỏng , dập không còn GTSD  
46 Cáp điện 3*240+1*150 m 9,2 Hỏng , dập không còn GTSD  
47 Cáp điện 3*25+1*10 cao  áp m 5,2 Hỏng , dập không còn GTSD  
48 Cáp điện 4*2,5 m 815,9 Hỏng , dập không còn GTSD  
49 Cáp điện 3*25+1*10 m 320 Hỏng , dập không còn GTSD  
50 Cáp điện 3*50+1*10 m 457,5 Hỏng , dập không còn GTSD  
51 Cáp điện 3*2,5 m 54,2 Hỏng , dập không còn GTSD  
52 Cáp điện 3*4+1*10 m 6,9 Hỏng , dập không còn GTSD  
53 Cáp điện 3*10+1*6 m 65 Hỏng , dập không còn GTSD  
54 Cáp điện 3*16+1*10 m 30,4 Hỏng , dập không còn GTSD  
55 Cáp điện 3*25+1*10+3*4 m 528,9 Hỏng , dập không còn GTSD  
56 Cáp điện 3*4+2*2,5 m 56,2 Hỏng , dập không còn GTSD  
57 Cáp điện 3*70+1*10 m 462 Hỏng , dập không còn GTSD  
58 Cáp điện 1*25 m 10,3 Hỏng , dập không còn GTSD  
59 Cáp điện 3*35+1*10 m 388,8 Hỏng , dập không còn GTSD  
60 Cáp điện 3*4+1*2,5+1*2,5 m 29 Hỏng , dập không còn GTSD  
61 Cáp điện 1*10 m 0,4 Hỏng , dập không còn GTSD  
62 Cáp điện 4*1,5 M 31,7 Hỏng , dập không còn GTSD  
63 Cáp điện 3*50+1*16 m 507,8 Hỏng , dập không còn GTSD  
64 Cáp điện 5*1,5 m 51,4 Hỏng , dập không còn GTSD  
65 Cáp điện 3*4+1*2,5 m 183,9 Hỏng , dập không còn GTSD  
66 Cáp điện 2*10 m 105 Hỏng , dập không còn GTSD  
67 Cáp điện 3*1,5 m 10,3 Hỏng , dập không còn GTSD  
68 Atomat ABB – 400A Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
69 Atomat DW 80 – 200 Cái 4 Hỏng không còn GTSD  
70 Atomat DW 80 – 350 Cái 6 Hỏng không còn GTSD  
71 Khởi động từ QBZ – 120 Cái 5 Hỏng không còn GTSD  
72 Khởi động từ QBZ – 80 Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
73 Khởi động từ QC83-120 Cái 2 Hỏng không còn GTSD  
74 Khởi động từ QC83-225 Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
75 Khởi động từ QC83-80 Cái 2 Hỏng không còn GTSD  
76 Khởi động từ QC83-80N Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
77 Khởi động từ QJZ-120 Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
78 Khởi động từ QJZ-160 Cái 2 Hỏng không còn GTSD  
79 Khởi động từ QJZ-200 Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
80 Quạt gió YBT62-2 Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
81 Trạm từ máy xúc Cái 2 Hỏng không còn GTSD  
82 Khởi động từ IIBN-23H Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
83 áp tô mát ABB-400 Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
84 Biến áp nổ mìn trong vỏ KĐT BQD6-80 Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
85 Biến áp chiếu sáng KSG Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
86 Vỏ biến áp khoan phòng nổ BKP-4 Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
87 Khởi động từ IIBN-63M Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
88 động cơ máy xúc lật hông Cái 2 Hỏng không còn GTSD  
89 động cơ 11,4kw Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
90 động cơ 11kw Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
91 động cơ 22kw Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
92 động cơ 40kw Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
93 động cơ bơm thủy lực tời Cái 2 Hỏng không còn GTSD  
94 Thân bơm IH65-40-250 Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
95 Thân bơm LT50-54 Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
96 Thân bơm DF46-30*6 Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
97 Máy phát điện 3KW Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
98 Thân bơm LTC 46-45*6 Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
99 téc dầu 10 000 lít Cái 2 Hỏng không còn GTSD  
100 Bồ đài 1000 lít Cái 3 Hỏng không còn GTSD  
101 Sắt xi tích đ­ờng 600 Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
102 Cặp trục 3 tấn Cái 9 Hỏng không còn GTSD  
103 Cầu dao cách ly Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
104 Cầu máng cào MC-80 Cái 36 Hỏng không còn GTSD  
105 Thân bơm IH100-65 Cái 1 Hỏng không còn GTSD  
II Kim loại mầu          
1 Dây đồng thu hồi kg 164,9 Thu hồi không còn GTSD  
2 Bạc đồng thu hồi Cái 324 Thu hồi không còn GTSD  
 
 


Nguồn tin: HLII
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết