11:33 EDT Thứ ba, 22/05/2018 - 
CÔNG TY XÂY LẮP MỎ - TKV
Tên giao dịch quốc tế: Vinacomin - Mine Construction Company
Địa chỉ trụ sở: Số 804, khu 7B, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033 862601 | Số fax: 02033 860228

 

Công ty Xây lắp mỏ - TKV được thành lập từ ngày 01/01/2018 theo Quyết định số 2316/QĐ-TKV ngày 25/12/2017 của trên cơ sở hợp nhất hai chi nhánh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 1 - Vinacomin và Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II - TKV
          - Tên gọi đầy đủ: Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Xây lắp mỏ - TKV.
          - Tên rút gọn: Công ty Xây lắp mỏ - TKV.
          - Tên tiếng Anh: Vinacomin - Mine Construction Company
          - Tên viết tắt: VMCC
          - Địa chỉ trụ sở chính: Số 804, khu 7B, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.