14:40 EST Thứ tư, 17/01/2018 - 
CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ II - TKV
Tên giao dịch quốc tế: VINACOMIN - UNDERGROUND MINE CONSTRUCTION II COMPANY
Địa chỉ trụ sở: Quang Trung - Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại : 033-3851741 | Số fax: 033-3851454

 
* ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ:

Xí nghiệp xây lắp mỏ và vật liệu Xây dựng Uông Bí được thành lập từ  01 tháng 10 năm 2001 trực thuộc Công ty xây dựng mỏ - TKV. Để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn phát triển. Công ty đã qua 03 lần đổi tên và thay đổi ngành nghề kinh doanh.

- Xí nghiệp xây lắp mỏ và vật liệu Xây dựng Uông Bí (2001-2002)

- Xí nghiệp xây lắp mỏ Uông Bí (2002-2007)

- Công ty xây dựng mỏ Hầm lò 2- Vinacomin (từ ngày 01/12/2007)

Công ty mới thành lập còn gặp nhiều khó khăn diện đào lò bị co hẹp, các đơn vị trực thuộc Công ty ở xa và trải rộng từ Vàng Danh, Nam Mẫu đến Đồng Rì- tỉnh Bắc Giang và Khánh Hòa - tỉnh Thái Nguyên.

Sau thời gian ổn định công tác tổ chức, việc làm đảm bảo đủ cho các diện ở các Khu vực, công tác đào tạo đội ngũ kỹ sư trẻ được làm khẩn trương, công tác tổ chức sản xuất hợp lý, công tác khoán quản đến tận các đơn vị sản xuất …Do vậy, từ năm 2008- 2009 trở đi tốc độ đào lò đá với tiết diện 16m2 đến 31m2 các Phân xưởng đã đạt được năng xuất cao đồng thời góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh chung của Công ty. Năm 2009 có nhiều tổ đội đạt năng xuất kỷ lục Ngành than, Các Công trình trọng điểm về trước kế hoạch 12/11. Năm 2009 có nhiều tập thể, cá nhân Công ty được vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bằng khen của Đảng ủy Tập đoàn, Bằng khen của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương…